baner

PROJEKT

Cele projektu:

Głównym zadaniem projektu jest dostarczanie praktycznej wiedzy nt. content marketingu,  poprzez wdrażanie i testowanie innowacyjnego podręcznika dotyczącego tego tematu, w Polsce, Austrii, we Włoszech i na Malcie. W tym celu powstał podręcznik do Content Marketingu, bazujący na publikacji „Marketing Innovation. The Innovation Challenge”.

Celem jest również uświadomienie grupy docelowej  szczególnej roli content marketingu we współczesnym świecie oraz rozpowszechnianie rezultatów projektu.